2014 Yukon Sports Medicine Media Day

2015 Yukon Sports Medicine Media Day

2016 Yukon Sports Medicine Media Day

2018 Yukon Sports Medicine Media Day

Varsity Game vs Edmond North

Freshman and JV vs Edmond Santa Fe